Osvita.ua Вища освіта Рейтинги ВНЗ Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року
Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року

Підсумкова таблиця консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України

Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2017 року.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс".

Матеріали рейтингу:

Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Консолідований рейтинг вишів України

Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу ↓ ТОП 200 Україна Вебометрикс Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 2 1 1 4
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2-3 1 2 6 9
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2-3 3 4 2 9
Львівський національний університет імені Івана Франка 4 9 5 4 18
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 5 4 7 9 20
Національний університет «Львівська політехніка» 6 5 8 10 23
Сумський державний університет 7 11 3 13 27
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8 17 6 5 28
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 9 24 12 3 39
Національний університет біоресурсів і природокористування України 10 8 11 25 44
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 11 14 23 8 45
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 12 12 15 22 49
Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". 13 13 17 20 50
Національний авіаційний університет 14 19 9 27 55
Харківський національний університет радіоелектроніки 15 22 26 18 66
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 16 42 19 11 72
Донецький національний технічний університет 17 25 25 23 73
Донецький національний університет імені Василя Стуса 18 27 31 17 75
Національний університет харчових технологій 19 20 30 30 80
Ужгородський національний університет 20-21 36 29 16 81
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 20-21 48 21 12 81
Одеський національний політехнічний університет 22 31 32 29 92
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет 23 23 18 54 95
Національна металургійна академія України 24 15 46 38 99
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 25 7 79 15 101
Київський національний університет технологій та дизайну 26 30 35 37 102
Тернопільський національний економічний університет 27 39 10 60 109
Національний гірничий університет 28 6 20 84 110
Хмельницький національний університет 29 46 49 31 126
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 30 10 27 90 127
Національний фармацевтичний університет 31 21 56 52 129
Запорізький національний технічний університет 32 47 43 40 130
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 33 32 14 86 132
Буковинський державний медичний університет 34-35 52 34 47 133
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 34-35 85 41 7 133
Київський національний університет будівництва і архітектури 36 43 42 53 138
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 37 18 24 98 140
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 38 34 81 39 154
Київський національний торговельно-економічний університет 39-40 28 36 91 155
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 39-40 109 22 24 155
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 41 55 53 48 156
Донбаська державна машинобудівна академія 42 71 60 28 159
Запорізький національний університет 43 81 13 69 163
Харківський національний медичний університет  44 35 106 26 167
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 45 76 75 19 170
Дніпропетровська медична академія 46 53 100 21 174
Національний транспортний університет 47 49 86 41 176
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 48 58 50 76 184
Національний лісотехнічний університет України  49 29 123 33 185
Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова 50 108 16 63 187
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна 51 65 61 68 194
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 52 64 67 64 195
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського  53 56 109 36 201
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 54-55 51 59 92 202
Тернопільський державний медичний університет імені І. Горабчевського 54-55 87 37 78 202
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 56 26 94 83 203
Одеська національна академія харчових технологій 56 38 93 74 205
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 57 79 51 77 207
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 58 16 65 130 211
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка 59 101 71 44 216
Український державний університет залізничного транспорту  60-61 90 40 87 217
Чернігівський національний технологічний університет 60-61 121 54 42 217
Івано-Франківський національний медичний університет  62 62 103 55 220
Національний університет «Одеська юридична академія» 63 40 57 135 232
Українська інженерно-педагогічна академія 64-65 57 87 89 233
Херсонський державний університет 64-65 92 68 73 233
Національний університет водного господарства та природокористування 66 67 88 79 234
Луцький  національний технічний університет 67 73 92 72 237
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 68 68 127 43 238
Одеський національний медичний університет 69 45 163 34 242
Криворізький національний університет 70-71 88 110 45 243
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 70-71 135 52 56 243
Київський університет імені Бориса Грінченка 72 78 45 121 244
Університет "КРОК" 73 59 55 131 245
Житомирський державний технологічний університет 74 120 70 59 249
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 75 126 76 50 252
Університет банківської справи  76 37 102 115 254
Приазовський державний технічний університет 77 86 105 70 261
Запорізький державний медичний університет 78-79 61 159 46 266
Одеський державний екологічний університет  78-79 89 128 49 266
Сумський національний аграрний університет 80 130 72 65 267
Національний університет фізичного виховання і спорту України 81 72 97 99 268
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 82 80 107 82 269
Житомирський державний університет імені Івана Франка 83 125 66 80 271
Центральноукраїнський національний технічний університет 84 54 119 105 278
Українська медична стоматологічна академія 85 50 148 85 283
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка 86 60 101 124 285
Миколаївський національний аграрний університет. 87 66 83 137 286
Український державний хіміко-технологічний університет 88 107 168 14 289
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 89 97 112 81 290
Таврійський державний агротехнологічний університет 90 70 89 132 291
Уманський національний університет садівництва 91 136 38 119 293
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка 92 122 69 103 294
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Сковороди 93 123 39 137 299
Запорізька державна інженерна академія 94 128 113 61 302
Національний університет «Острозька академія» 95 98 73 137 308
Одеська державна академія будівництва та архітектури 96 104 143 62 309
Київський національний університет культури і мистецтв 97 117 62 137 316
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 98 153 77 88 318
Полтавська державна аграрна академія 99 116 90 114 320
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 100 100 99 122 321
Львівський торговельно-економічний університет 101 75 133 116 324
Київський національний лінгвістичний університет 102 110 85 137 332
Університет імені Альфреда Нобеля 103 106 96 133 335
Одеський національний морський університет 104-106 77 165 97 339
Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського 104-106 140 95 104 339
Київська школа економіки 104-106 201 80 58 339
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 107-108 103 126 111 340
Донецький державний університет управління 107-108 112 162 66 340
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика 109 201 91 51 343
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 110 96 118 137 351
Одеський національний економічний університет 111-112 33 183 137 353
Херсонський національний технічний університет 111-112 82 134 137 353
Харківський державний університет харчування та торгівлі 113 114 136 106 356
Національний університет «Одеська морська академія» 114 91 151 117 359
Бердянський державний педагогічний університет 115 149 74 137 360
Маріупольський державний університет 116 95 146 120 361
Харківський національний університет будівництва та архітектури 117 93 144 125 362
Вінницький національний аграрний університет 118 129 98 137 364
Національний університет оборони України ім. Черняховського 119 201 28 137 366
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 120 63 167 137 367
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 121 44 228 96 368
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького 122-123 164 179 35 378
Український католицький університет 124 201 44 137 382
Європейський університет 125-126 190 58 137 385
Університет сучасних знань 125-126 201 47 137 385
Державний університет телекомунікацій 127 145 104 137 386
Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва 128 111 142 134 387
Черкаський державний технологічний університет 129 139 149 100 388
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького  130-131 168 84 137 389
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 130-131 173 141 75 389
Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка 132 177 108 107 392
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського  133-134 83 177 137 397
Закарпатська академія мистецтв 133-134 196 64 137 397
Херсонський державний агарний університет 135-136 105 157 137 399
Національний університет цивільного захисту України 135-136 148 114 137 399
Київський міжнародний університет 137-138 69 194 137 400
Університет державної фіскальної служби України 137-138 118 145 137 400
Луганський державний медичний університет 139-140 154 191 57 402
Харківський національний університет внутрішніх справ 139-140 201 78 123 402
Житомирський національний агроекологічний університет 141 147 122 137 406
Національна академія управління 142 94 178 137 409
Харківська державна академія культури 143 143 130 137 410
Українська академія друкарства 144 150 190 71 411
Білоцерківський національний аграрний університет 145 124 175 113 412
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 146 41 341 32 414
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського  147-148 99 181 137 417
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 147-148 160 155 102 417
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 149 158 124 137 419
Подільський державний аграрно-технічний університет 150-151 119 169 137 425
Хмельницький університет управління та права 150-151 157 131 137 425
Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка 152-153 84 205 137 426
Міжрегіональна академія управління персоналом 152-153 201 132 93 426
Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка 154 174 116 137 427
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського 155 74 247 108 429
Дніпровський державний технічний університет 156 167 154 109 430
Народна українська академія 157 179 115 137 431
Академія праці, соціальних відносин і туризму 158-159 169 129 137 435
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 158-159 178 120 137 435
Класичний приватний університет 160 144 156 137 437
Академія адвокатури України 161-162 115 188 137 440
Харківська медична академія післядипломної освіти 161-162 201 172 67 440
Національна академія внутрішніх справ 163 201 111 137 449
Рівненський державний гуманітарний університет 164 176 138 137 451
Полтавський університет економіки і торгівлі 165 138 204 110 452
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 166-167 102 215 137 454
Київський університет права НАН України 166-167 159 158 137 454
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 168 113 206 137 456
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 169 170 150 137 457
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 170 155 166 137 458
Мукачівський державний університет 171 171 173 118 462
Криворізький державний педагогічний університет 172 201 125 137 463
Університет митної справи та фінансів 173 146 186 137 469
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С. Дем'янчука 174 151 182 137 470
Львівський національний аграрний університет  175 142 193 137 472
Хмельницький інститут соціальних технологій 176 201 139 137 477
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського 177-178 131 210 137 478
Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного 177-178 201 140 137 478
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 179 193 152 137 482
Донбаський державний педагогічний університет  180 163 185 137 485
Державний економіко-технологічний університет транспорту 181 175 174 137 486
Луганський національний аграрний університет 182 162 195 137 494
Університет менеджменту освіти 183 201 160 137 498
Київська академія перукарського мистецтва 184 201 161 137 499
Львівська національна академія мистецтв 185 166 198 137 501
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 186 198 170 137 505
Харківська державна зооветеринарна академія 187 132 238 137 507
Міжнародний науково-технічний університет ім. ак. Юрія Бугая 188-189 165 207 137 509
Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного 188-189 172 200 137 509
Донецький юридичний інститут МВС України 190 201 171 137 509
Львівський державний університет внутрішніх справ 191 201 176 137 514
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 192-193 181 197 137 515
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 192-193 182 196 137 515
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого 194 134 246 137 517
Національна академія статистики, обліку та аудиту 195 133 252 137 522
Міжнародний гуманітарний університет 196 201 222 101 524
Київський медичний університет 197 156 276 95 527
Львівський інститут менеджменту 198 201 192 137 530
Київський славістичний університет 199-200 201 224 112 537
Вінницька академія неперервної освіти 199-200 201 199 137 537
Київський університет туризму, економіки і права 201 186 217 137 540
Національна академія прокуратури України  202 201 209 137 547
Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні 203 201 212 137 550
Буковинський університет  204 201 213 137 551
Національна академія Національної гвардії України 205 201 214 137 552
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова  206 201 216 137 554
Одеський державний аграрний університет 207 188 230 137 555
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 208 201 218 137 556
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка 209 191 231 137 559
Херсонська державна морська академія  210 180 243 137 560
Міжнародний університет фінансів 211 152 272 137 561
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 212-213 185 241 137 563
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 212-213 194 232 137 563
Волинський інститут економіки та менеджменту 214 201 226 137 564
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка 215 201 229 137 567
Київський економічний інститут менеджменту 216 201 233 137 571
Український гуманітарний інститут 217 201 235 137 573
Київський кооперативний інститут бізнесу і права  218 201 237 137 575
Донбаський державний технічний університет 219-220 137 303 137 577
Харківський економіко-правовий університет 219-220 201 239 137 577
Київська православна богословська академія 221 201 240 137 578
Національна академія Служби безпеки України 222-223 201 256 126 583
Львівський державний інститут економіки і туризму 222-223 201 245 137 583
Одеський державний університет внутрішніх справ 224 201 248 137 586
Військова академія м. Одеса 225 201 250 137 588
Кіровоградський інститут комерції 226 201 253 137 591
Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра  227 201 254 137 592
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 228-229 184 281 128 593
Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум" 228-229 201 255 137 593
Київський університет ринкових відносин 230 201 257 137 595
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 231 201 258 137 596
Інститут Тутковського 232 201 259 137 597
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 233 201 261 137 599
Херсонська академія неперервної освіти  234 201 263 137 601
Вінницький кооперативний інститут 235 201 264 137 602
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 236 201 265 137 603
Міжнародний університет бізнесу і права 237 201 266 137 604
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 238-239 127 341 137 605
Дніпропетровський гуманітарний університет 238-239 197 271 137 605
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 240 201 268 137 606
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка 241 201 269 137 607
Херсонський економічно-правовий інститут 242 201 270 137 608
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 243 183 289 137 609
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 244 201 273 137 611
Галицька академія 245 201 274 137 612
Львівський університет бізнесу та права 246 201 277 136 614
Івано-Франківський університет права ім. короля Данила Галицького 247 195 283 137 615
Університет економіки і підприємництва 248 201 278 137 616
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 249-250 161 319 137 617
Макіївський економіко-гуманітарний інститут 249-250 201 279 137 617
Інститут туризму Федерації професійних спілок України 251 201 280 137 618
Харківська державна академія фізичної культури 252 141 341 137 619
Хмельницький економічний університет 253 201 282 137 620
Краматорський економіко-гуманитарний інститут 254 201 284 137 622
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 255 201 285 137 623
Інститут підприємництва "Стратегія" 256 200 287 137 624
Київська дитяча Академія мистецтв 257 201 288 137 626
Інститут реклами 258 201 291 137 629
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана» 259 201 292 137 630
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 260 201 293 137 631
Харківська гуманітарно–педагогічна академія 261-262 189 306 137 632
Донецький університет економіки та права 261-262 201 294 137 632
Ізмаїльський інститут водного транспорту 263 201 296 137 634
Київський інститут сучасної психології та психотерапії 264 201 297 137 635
Львівський медичний інститут 265 201 298 137 636
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука 266 187 313 137 637
Житомирський інститут медсестринства 267 201 301 137 639
Інститут екології економіки і права 268 201 309 137 647
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика  269 201 310 137 648
Мііжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" 270 201 311 137 649
Харківський інститут бізнесу та менеджменту 271 201 312 137 650
Університет новітніх технологій 272 201 315 137 653
Академія рекреаційних технологій і права 273 201 316 137 654
Київський інститут банківської справи 274 201 317 137 655
Харківський гуманітарно-екологічний інститут 275 201 318 137 656
Нікопольський економічний університет 276 201 320 137 658
Міжнародна академія екології та медицини 277 201 322 137 660
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 278 201 324 137 662
Бучацький інститут менеджменту і аудиту 279 201 325 137 663
Східно-європейський слов’янський університет 280 201 330 137 668
Національна академія державного управління при Президентові України 281-282 201 341 127 669
Інститут ділового адміністрування 281-282 201 331 137 669
Львівський інститут економіки і туризму 283 192 341 137 670
Новокаховський політехнічний інститут 284 201 334 137 672
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 285 201 335 137 673
Харківський інститут кадрів управління 286 201 336 137 674
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 287 199 341 137 677
Інститут екранних мистецтв 288 201 340 137 678

 

Інші матеріали рейтингу:

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

«ТОП-200 Україна» - у рейтингу діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).

Рейтинг «Scopus» - результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Міжнародний рейтинг «Вебометрикс» - ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.

Освіта.ua
10.07.2017

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Петро Попадюк
У таблиці груба помилка: ВНЗ Львівський інститут економіки і туризму присутній двічі - під номером 222-223 та номером 283 у загальному рейтингу
Володимир
У вас в таблиці "Украина". Напевно комусь було всеодно. І ще пару слів, щоб не був занадто короткий коментар.
Андрій К.
Дивно, але місця у стовпчику вебометрікс не співпадають з тими що оприлюднено на сайті вебометрікс за липень 2017 року. Мабуть було використано дані за січень 2017 р. Чомусь використано застарілу інформацію.
Дмитро Олексійович
ПолтНТУ на почесному 57 місці і значно вище всіх вишів м.Полтави.
Олександр
Для Дмитро Олексійович: Пятдесят сьоме місце не може бути почесне)))
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!